Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: topkamdzwig.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: TopKamDźwig z siedzibą przy: ul. Rytro 663, 33-343 Rytro
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1. poczty e-mail: topkamdzwig@wp.pl
2. telefonicznie: +48 692 277 444
Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: https://topkamdzig.pl/regulamin
§2. Zasady przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
2. w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter,
3. w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (poprzez skuteczne złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy, w której my występujemy w roli sprzedawcy, a Ty kupującego),
4. w celu utworzenia i prowadzenia dla Ciebie konta użytkownika,
5. w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie internetowej na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
6. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
2. jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.
3. jeśli zakupisz na stronie produkty to, aby zrealizować Twoje zamówienie będziemy przetwarzać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
4. w przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać dane, które podasz w formularzu rejestracyjnym, a w szczególności: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, płeć. Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail stanowi warunek założenia konta użytkownika.
5. jeśli postanowisz opublikować komentarz na Stronie to będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz usunąć swój komentarz.
6. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.
§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza
EOG lub organizacji międzynarodowej
1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
1. podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie;
2. podmiot zajmujący się administrowaniem Stroną;
3. firmy przewozowe, za pośrednictwem których realizujemy dostawy;
4. pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
5. jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter;
6. jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego moduł komentarzy;
2. Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
§5. Termin przechowywania danych
Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.
Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą towarów/produktów przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych.
Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
Jeśli postanowisz założyć konto użytkownika, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu usunięcia przez Ciebie tego konta.
Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji.
Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.
§6. Prawa użytkowników
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych oraz
2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo wniesienia sprzeciwu,
5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
§7. Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy plików cookies:
1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.